Presentchild

Jij wilt graag dat jouw kind gezond en gelukkig is, daar doe je alles voor toch? Ook jouw kind wil dat jij gezond en gelukkig bent, en doet daar ook alles voor! Ouder en kind hebben een onlosmakelijke band. Op energetisch niveau voelt jouw kind precies aan wat er in je leeft aan onrust, weggestopte woede, pijn, verdriet, angst etc. Met hun gedrag, ontwikkeling en zelfs ziektes laten kinderen dit zien aan hun ouders. Zij spiegelen de blinde vlekken van hun ouder. Als kindertolk vertaal ik die blinde vlekken. Je ervaart wat jouw kind je probeert duidelijk te maken met zijn gedrag. Dan wordt het ineens niet meer als lastig ervaren, maar als een boodschap waar jij èn je kind van groeien.

Hoe werkt het praktisch?

Tijdens het kindertolktraject hebben we 3 gesprekken met elkaar zònder dat jouw kind mee komt.

In het intake gesprek nemen we een vragenlijst door, aan de hand daarvan vertel jij van alles over jouw kind. Dat wat jij vertelt schrijf ik zo letterlijk en precies mogelijk op. In die woorden zitten namelijk de antwoorden die jij zoekt. Na dit gesprek maak ik hier een vertaling van.

In het teruggeefgesprek nemen we samen de vertaling door en kijken en voelen we vooral waar het jou raakt. Deze  gevoelsinzichten maken vaak veel los, het geeft inzicht en het maakt dat er weer energie gaat stromen waar blokkades zaten.

Na een paar weken is er een follow up gesprek. In dit gesprek bekijken we samen: Hoe is het nu? Wat hebben de inzichten opgeleverd? Wat gaat er goed? Wat vraagt nog om verdieping? Of wellicht komt er nu ander ‘lastig’ gedrag naar voren wat er om vraagt om nader te bekijken. Aan het einde van dit derde gesprek bekijken we: Waar ligt jouw behoefte? Gaan we een verdiepend coachtraject in of is het voor nu even voldoende. En kan je met de opgedane inzichten zelf aan de slag.

“ Tijdens het intake gesprek waren er bij mij al een aantal kwartjes gevallen. Maar de dagen erna merkte ik ook al verandering bij mij en het gezin. Na het teruggeef gesprek zette dit door. Ik voelde me heel rustig en begrepen. Alles was eigenlijk erg logisch en het leek alsof er dingen op zijn plek vielen. Ik kon het niet echt concreet uitleggen aan mijn man, maar we merken allebei duidelijk verschil. Vanochtend ging ik naar mijn werk en alles verliep zo rustig en gemoedelijk. We keken elkaar aan zo van; pfff zo kan het dus ook!

Ik merk dat ik veel meer knuffel met I. Ik zie en hoor hem nu veel meer. Hij laat ineens veel groei zien in zijn zelfstandigheid en hij durft en probeert meer. Hij is trots op zichzelf en lacht weer. Ik ben Mariska zeer dankbaar en geniet van de boost die het geeft in ons gezin! ”

G. mama van I. van 5 jaar